Urtrumman

 

Välkommen till Urtrumman- Schamansk filosofi.

Vi är ett nätverk, en grupp som önskar samlas runt schamansk filosofi och använda de gamla och kända sätten att arbeta, bota och söka information på. Genom vårt arbete önskar vi bevara och förvalta kunskapen om schamanismen så att denna inte går förlorad och glöms bort, men också skapa möjligheter till att traditionen kan få utvecklas vidare.

Trumman är central för oss i nätverket och därav kom också namnet Urtrumman, men vi sträcker oss längre än så. Våra samlingar, temadagar och kurser innehåller allt som ger en större förståelse för schamanismen,naturtro och för olika ursprungsfolks traditioner och metoder. Vi önskar också befrämja den andliga utvecklingen, de kreativiva uttrycken och vägen till en hållbar livstil med god hälsa!

Vårt mål med Urtrumman är att våra träffar ska leda till en utväxling av olika erfarenheter och ge ett utbyte av kunskap där vi alla kan utvecklas i gemenskap, glädje, kreativitet, meningsfullhet och där vi har omsorg om varandra och vår värld runt om oss.        

Vi kallar oss inte schamaner i Urtrumman, utan är mer som livsinspiratörer som önskar hjälpa varandra som grupp med att nå balans, återställa ordning, skapa hälsa och ge vägledning. Vi tror på att detta ska göras på ett sådant sätt där alla får plats och känner sig fria att få bidra med sin kunskap och kraft, att alla som önskar och vill ska ha råd och möjlighet att få ta del av våra temandagar/ träffar. Därför är de flesta av dessa till självkostnadspris, ja vi delar på lokalhyror, inköp m.m som krävs för vår verksamhet. Urtrumman är något vi skapar och formar tillsammans!  

OBS! Detta gäller inte de Kurser som ordnas med olika kursledare som Urtrumman bokat in.

 

 

logga 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till oss Urtrumman- Schamansk filosofi.

Följ oss också gärna på FB.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.