Vad är schamanism för oss?

Den schamanska traditionen har sitt ursprung i en animistisk världsbild där alllt omkring oss är levande, kännande och "tänkande". Vi är en viktig del av denna levande värld och genom ett schamanskt perspektiv så kan vi fördjupa vår kontakt och förhållande till allt som omger oss.

Det handlar om att visa respekt för allt levande, att samarbeta och leva på ett hållbart sätt i samklang med vår natur och allt som omger oss. Ja med våra djur, fåglar, växter, träd, sjöar, hav, berg osv.

Schamanismen lär oss att tänka, handla och känna på ett annat sätt inför allt levande. Den lär oss uppskatta, bevara och förstå naturen och vad den har att säga till oss. Vi är en del av det som omger oss och i den tiden vi lever i nu, blir det allt viktigare att förstå hur stor roll vi och våra val har för vår Jord.

En annan aspekt är det schamanska helandet som fokuserar på de andliga aspekterna av olika sjukdomar som vi människor drabbas av. Här vilar en stor kunskap om hur vi kan läkas, bli hela och komma i balans med oss själva. Schamanismen erbjuder här ett annat sätt att se/betrakta obalanser som skapar ohälsa och problem i våra liv.

Vi försöker se bortom, ja sträva efter att det schamanska arbetet vi gör och möts i, ska vara så tillgängligt och naturligt som möjligt.        

Vi önskar visa med detta att den andliga upplevelsen inte kräver stora "fyrverkerier" runt om och att det är i det vardagliga livet som vi kan använda och ha nytta av de verktyg som traditionen gett oss. Urtrummans vision är att föra in schamanismen så att den får plats i vårt dagliga liv och på ett enkelt och balanserat sätt ge oss ett gott och tillfredsställande liv.

Vi vill bidra till att inspirera och samla människor inom den schamanska filosofin, men vi vill inte uppmana till någon speciell schamansk väg el inriktning. Detta för att schamanismen handlar om att finna sin egen väg och för att det finns oändligt antal vägar att nå dit.

Urtrumman önskar att samlas i en cirkel där vi delar med oss av våra egna personliga upplevelser och erfarenheter. I denna gemenskap kan vi nå en djupare visdom och kraft. Cirkeln bygger på lika värde och där vi verkar på samma plan. Vi har alla värdefulla egenskaper, kunskaper och erfarenheter som blir till en cirkel av stora GÅVOR där vi är varandras lärare och elever.

Tillsammans kan vi inspirera varandra att finna enkla verktyg för att finna lusten, viljan och kraften att söka vidare på den schamanska vägen. Vi kan i trygga samtal, övningar, ceremonier osv få möjlighet att uttrycka det som finns inom var och en av oss. Förverkliga det som känns viktigt och värdefullt och på så vis hitta vår egen medicin och växtkraft.

Urtrummans hjärta slår för att visa att man kan genom dessa odogmatiska och enkla, men otroligt kraftfulla schamanska tekniker/metoder skapa goda och hållbara förändringar både för oss själva, andra men också för vår Jord.

 

 

 

 

Välkommen till oss Urtrumman- Schamansk filosofi.

Följ oss också gärna på FB.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.